Θέσεις ποτηριών/αναψυκτικών

ΚΩΔΙΚΟΣ 48.270.10

Από PVC με βεντούζα με αποτροπή ανατροπής.

Ø εσωτερικό mm 65 4
Ø εσωτερικό mm 65
4
Από PVC με βεντούζα με αποτροπή ανατροπής.
UM: CF
Height: 13 cm
Weight: 0,54 kg
Width: 23 cm
Cubage: 4.485 cm³
Length: 15 cm