Κιτ κυκλώματος ψύξης για γεννήτριες

ΚΩΔΙΚΟΣ 50.244.90

Αποτελείται από ρακόρ, βαλβίδες, φίλτρα και αντι-σιφόν. Ο σωλήνας που θα χρησιμοποιηθεί Ø 16 mm.

Αποτελείται από ρακόρ, βαλβίδες, φίλτρα και αντι-σιφόν. Ο σωλήνας που θα χρησιμοποιηθεί Ø 16 mm.
UM: PZ
Weight: 2,09 kg

Αντικείμενα της σειράς

Αντικείμενο
Κιτ κυκλώματος ψύξης για γεννήτριες