Σύστημα κυκλώματος εξάτμισης για γεννήτριες

ΚΩΔΙΚΟΣ 50.244.92

Αποτελείται από σιγαστήρα, εξάτμιση και σφιγκτήρες. Σωλήνας για χρήση Ø 40 mm.

Αποτελείται από σιγαστήρα, εξάτμιση και σφιγκτήρες. Σωλήνας για χρήση Ø 40 mm.
UM: PZ
Weight: 1,55 kg

Αντικείμενα της σειράς

Αντικείμενο
Σύστημα κυκλώματος εξάτμισης για γεννήτριες