Ελαστικοί σύνδεσμοι ζεύξης

Εισάγονται μεταξύ του άξονα της έλικας και του inverter.
Κατασκευασμένοι από νιτριλικό ελαστικό, σε δακτύλιο αλουμινίου.

Αντικείμενα της σειράς

Αντικείμενο
Έκδοση
Max HP
 
8 οπές
25
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία

16 οπές
110
PZ
Ποσότητα στην παραγγελία


Βρείτε τον πλησιέστερο έμπορο: