Αισθητήρας στάθμης GOBIUS PRO - Bluetooth

ΚΩΔΙΚΟΣ 27.182.01

BLUETOOTH

Αισθητήρας προς εφαρμογή στο εξωτερικό του ντεπόζιτου όπου μέσω κραδασμών αντιλαμβάνεται τη στάθμη στο εσωτερικό. - Κατάλληλο για δεξαμενές οποιουδήποτε υλικού. - Λειτουργεί με όλους τους τύπους υγρών. - Εύκολη εγκατάσταση χωρίς τρύπημα της δεξαμενής (δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής ή διέλευσης οσμής). - Μπορείτε να εγκαταστήσετε 1 έως 9 αισθητήρες ανά δεξαμενή (κάθε αισθητήρας υποδεικνύει ένα βήμα). 1 αισθητήρας συνιστάται μόνο για σήμα 3/4 μαύρου νερού ή νερού / καυσίμου. Το Gobius Pro μπορεί να προγραμματιστεί μέσω Bluetooth. Μπορεί να συνδεθεί με μια λυχνία, ένα ρελέ ή ένα βομβητή. Η ανάγνωση μπορεί επίσης να γίνει και μέσω Bluetooth (κινητό τηλέφωνο ή άλλες συσκευές που μπορούν να μεταφορτωθούν στην εφαρμογή). Γλώσσες εφαρμογής: Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Νορβηγικά, Σουηδικά.

Περιγραφή GOBIUS PRO 1 N° αισθητήρες 1
Περιγραφή GOBIUS PRO 1
N° αισθητήρες 1
Αισθητήρας προς εφαρμογή στο εξωτερικό του ντεπόζιτου όπου μέσω κραδασμών αντιλαμβάνεται τη στάθμη στο εσωτερικό. - Κατάλληλο για δεξαμενές οποιουδήποτε υλικού. - Λειτουργεί με όλους τους τύπους υγρών. - Εύκολη εγκατάσταση χωρίς τρύπημα της δεξαμενής (δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής ή διέλευσης οσμής). - Μπορείτε να εγκαταστήσετε 1 έως 9 αισθητήρες ανά δεξαμενή (κάθε αισθητήρας υποδεικνύει ένα βήμα). 1 αισθητήρας συνιστάται μόνο για σήμα 3/4 μαύρου νερού ή νερού / καυσίμου. Το Gobius Pro μπορεί να προγραμματιστεί μέσω Bluetooth. Μπορεί να συνδεθεί με μια λυχνία, ένα ρελέ ή ένα βομβητή. Η ανάγνωση μπορεί επίσης να γίνει και μέσω Bluetooth (κινητό τηλέφωνο ή άλλες συσκευές που μπορούν να μεταφορτωθούν στην εφαρμογή). Γλώσσες εφαρμογής: Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Νορβηγικά, Σουηδικά.
UM: PZ
Height: 6 cm
Weight: 0,35 kg
Width: 11 cm
Cubage: 914 cm³
Length: 15 cm

Αντικείμενα της σειράς

Αντικείμενο Περιγραφή N° αισθητήρες
Αισθητήρας στάθμης GOBIUS PRO - Bluetooth
GOBIUS PRO 1 1