WARUNKI GWARANCJI

Każdy produkt sprzedawany przez firmę Osculati jest objęty ustawową gwarancją na towary konsumpcyjne, która chroni towar przed wadami zgodności, które mogą się ujawnić po dacie zakupu.

Zgodnie z Kodeksem konsumenckim, gwarancja ustawowa wynosi 1 (jeden) rok dla zakupów dokonanych przez profesjonalistę, za pośrednictwem regularnie wystawionej faktury. Za profesjonalistę uznaje się każdego, kto handluje towarami lub usługami.

Ustawowa gwarancja uznawana w handlu między profesjonalistami (B2B) wynosi zatem 1 (jeden) rok od daty wystawienia faktury, chyba że ze sprzedawcą uzgodniono specjalne przedłużenia (również za opłatą).

PODSTAWA PRAWNA

 

WhatsApp support